Перевести страницу

Metallidetektorid, otsimispoolid, pinpointers, otsingud magnettid, aksessuaarid.


Müük Eestimaa ja Euroopa Liidu.


Garrett AT Gold 8,5x11" DD

759.95 EUR
В корзину

Toimetaja Eesti tasuta!

Доставка по Эстонии бесплатно.

Инструкция на русском языке:

http://www.kladshop.ru/files/at_gold.pdfÜLEVAADE:

AT Gold töötab kulla otsimiseks optimeeritud kõrgel sagedusel ja sisaldab True All Metal režiimi. All MeTAl režiimi eelistatakse geoloogiliste uuringute jaoks, kuna see tagab suurima võimaliku sügavuse ja tundlikkuse. Samuti pakub see pidevat helireaktsiooni, mis võimaldab operaatoril kuulda nõrkade sihtmärkide tekitatud peeneid tuvastussignaale.

 

AT Gold on Motion All Metal detektor, mis tähendab, et tuvastuse säilitamiseks on vaja otsingupooli kerget liigutamist, kuigi sihtmärkide staatilise tuvastamise saab saavutada ka Pinpoint režiimis. AT Gold sisaldab käsitsi ja automaatset maatasakaalu ning lisaks eksklusiivset Ground Balance Window™ funktsiooni, et optimeerida detektori jõudlust kõrge mineraliseerunud pinnases, kus kulda kõige sagedamini leidub. See detektor on ka veekindel kuni 10 jala (3 meetri) sügavusele mageveejärvedes ja ojades otsimiseks.

 

Lisaks True All Metal režiimile sisaldab AT Gold kahte eristamisrežiimi, mis teeb sellest mitmekülgse mündi- ja reliikviajahtimismasina. Režiimi DISC 1 või DISC 2 valimisel saab operaator sihtmärkidelt rohkem tooni ID teavet lisaks soovimatute prügiobjektide (nt naelad, foolium, tõmblapid) eristamise võimalusele.

 

AT Goldil on ka lihtne, ühe käega juhtimine kõigi juhtnuppude jaoks – ei ole ketasid ega nuppe, mille reguleerimiseks on vaja teist kätt.

 

SISALDAB:

 8,5"x11" PROformance™ topelt-D sukeldatud otsingupool (nagu näidatud)

Garrett MasterSound™ kõrvaklapid (veekindlad kõrvaklapid müüakse eraldi)

 

PÕHIJOONED:


 • ALL-METAL MODE – tõeline täismetallrežiim pakub sügavaimat tuvastamissügavust ja tundlikkust kõige väiksemate tükkide puhul.
 • GRAAFILINE SIHTMÄRK ANALÜÜS – näitab samaaegselt sihtmärgi juhtivust ja detektori eristusmustrit.
 • ALL TERRAIN – Mõeldud kasutamiseks märjas, niiskes ja tolmuses keskkonnas. Ilmastikukindla korpuse saab sukeldada vette 10 jala (3 m) sügavusele.
 • DIGITAL TARGET ID – numbriskaala 0 kuni 99; näitab sihtmetalli juhtivust, mis suurendab võimet sihtmärke üksteisest eristada.
 • KÕRGE LÕHTUGA RAUDSE DISKRIMISEERIMINE – pakub 40-punktilist raudset eraldusvõimet – mida juhitakse puuteplaatidega ja mida vaadeldakse LCD-ekraanil digitaalnumbrina –, mis võimaldab kõige täpsemini eraldada hea sihtmärk rauast prügist.
 • REGULEERITAV LÄV – võimaldab kasutajal käsitsi reguleerida heliläve (pidev taustaheli), et sihtmärke paremini kuulda.
 • PRO MODE AUDIO – Proportsionaalne helireaktsioon ja Tone Roll Audio funktsioonid pakuvad rohkem sihtteavet.
 • IRON AUDIO™ – võimaldab kasutajal kuulda eristatavat rauast ja tuvastada kuuldavalt probleemsed lamedad esemed, nagu pudelikorgid ja seibid.
 • ALL-METAL IRON AUDIO™ – Garretti eksklusiivne funktsioon, mis võimaldab kasutajal raudesemeid kuuldavalt tuvastada isegi True All Metal režiimis töötades.
 • GROUND BALANCE (MANUAL) – võimaldab kasutajal käsitsi reguleerida detektori maapinna tasakaalu, et vähendada maapinna mineraliseerumise kahjulikku mõju.
 • GROUND BALANCE WINDOW™ – Garretti eksklusiivne funktsioon, mis võimaldab kasutajal maapinna tasakaalu seadistust "hajutada", et vähendada reageerimist maapinna peentele kõikumistele.
 • FAST TRACK™ GROUND BALANCE – automaatne funktsioon, mis võimaldab kasutajal kiiresti maapinda tasakaalustada mineraliseerunud pinnases.
 • ELEKTROONILINE MÄRKUS – seda mitteliikuvat metallist režiimi kasutatakse tuvastatud sihtmärgi asukoha täpseks määramiseks maapinnas.
 • ÜHE PUUDUTUSEGA Aardejaht – ühe nupuvajutusega on teie metallidetektor: sisse lülitatud; lähtestatakse automaatselt tehase (või teie) seadetele; ja valmis otsima!
 • Sügavuse indikaator: näitab pidevalt mündisuuruste objektide sügavust.
 • Aku seisukorra indikaator: näitab pidevalt aku kasutusaega
 • Otsingurežiimid: 3 pluss elektrooniline tuvastusValige True All Metal, Discrim 1, Discrim 2 Elektrooniline täpsustus 


SPETSIFIKATSIOONID:

Siht-ID kursori segmendid   20
Raudse diskrimineerimise segmendid   40
Nõustuge / lükkaks tagasi diskrimineerimise   Jah
Otsingurežiimid   3
Tundlikkuse/sügavuse reguleerimine   8
Elektrooniline määramine   Jah
Sagedus   18 kHz
Heli tooni ID tasemed   3
Standardne otsingupool   8,5" x 11" DD PROformance
Pikkus (reguleeritav)   1,06–1,29 m (42–51 tolli)
Kogukaal   1,4 kg. (3,03 naela)
Patareid   4 AA (kaasas)
Garantii   2 aastat, piiratud osad/tööjõud

VÄGA SOOVITATAV:

Müntide jaht, ehtejaht, reliikviajaht, vahemälujaht, maavarade otsimine, kummituslinnade jaht, võistlusüritused, ranna-/mageveejaht

ОБЗОР:

AT Gold работает на высокой частоте, оптимизированной для поиска золота, и включает режим True All Metal. Режим All MeTAl предпочтительнее для разведки, поскольку он обеспечивает максимально возможную глубину и чувствительность. Он также обеспечивает непрерывный звуковой отклик, позволяющий оператору слышать едва различимые сигналы обнаружения слабых целей.

 

AT Gold - это металлоискатель с движением, что означает, что для поддержания обнаружения требуется небольшое движение поисковой катушки, хотя статическое

 • Индикатор глубины: постоянно показывает глубину объектов размером с монету.
 • Индикатор состояния батареи: непрерывно показывает срок службы батареи
 • Режимы поиска: 3 плюс электронное определение местоположения Выбор из True All Metal, Дискрим 1, Дискрим 2 Электронное определение местоположения 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

обнаружение целей может быть достигнуто в режиме точного определения местоположения. AT Gold включает в себя ручную и автоматическую балансировку грунта - плюс эксклюзивную функцию Ground Balance Window ™ - для оптимизации работы металлоискателя в сильно минерализованном грунте, где сейчас часто можно найти золото. Этот детектор также является водонепроницаемым на максимальной глубине 10 футов (3 метра) для поиска в пресноводных озерах и ручьях.

 

В дополнение к режиму True All Metal, AT Gold включает два режима дискриминации, что делает его универсальной машиной для охоты за монетами и реликвиями. При выборе режима DISC 1 или DISC 2 оператор получает больше информации идентификатора тона от целей в дополнение к способности распознавать нежелательные объекты мусора (например, гвозди, фольгу, язычки).

 

AT Gold также имеет простое управление всеми элементами управления одной рукой - нет циферблатов или ручек, для настройки которых нужна вторая рука.

 

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

Погружная поисковая катушка PROformance ™ Double-D 8,5 "x 11" (как показано)

Наушники Garrett MasterSound ™ (водонепроницаемые наушники продаются отдельно)

 

КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ:


 • ЦЕЛЬНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕЖИМ - Настоящий цельнометаллический режим обеспечивает максимальную глубину обнаружения и чувствительность даже самых маленьких самородков.
 • ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦЕЛИ - одновременно показывает проводимость цели и схему дискриминации детектора.
 • ALL TERRAIN - разработан для использования во влажной, влажной и пыльной среде. Всепогодный корпус можно погружать в воду на глубину до 10 футов (3 м).
 • DIGITAL TARGET ID - числовая шкала от 0 до 99; указывает на проводимость целевого металла для повышения способности различать цели друг от друга.
 • ДИСКРИМИНАЦИЯ ЖЕЛЕЗА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ - Обеспечивает 40 точек разрешения железа - контролируется с помощью сенсорных панелей и отображается в виде цифрового числа на ЖК-дисплее - для наиболее точной способности отделить хорошую цель от металлического мусора.
 • РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОРОГ - позволяет пользователю вручную регулировать звуковой порог (постоянный фоновый звук), чтобы лучше слышать цели.
 • PRO MODE AUDIO - Пропорциональный звуковой отклик и функции Tone Roll Audio предоставляют больше информации о цели.
 • IRON AUDIO ™ - позволяет пользователю слышать распознаваемое железо и распознавать на слух проблемные плоские железные предметы, такие как крышки для бутылок и шайбы.
 • ALL-METAL IRON AUDIO ™ - эксклюзивная функция Garrett, которая позволяет пользователю слышать железные предметы даже во время работы в режиме True All Metal.
 • БАЛАНС ГРУНТА (РУЧНОЙ) - позволяет пользователю вручную регулировать баланс грунта детектора, чтобы уменьшить пагубное влияние минерализации грунта.
 • ОКНО БАЛАНСА ЗЕМЛИ ™ - эксклюзивная функция Garrett, которая позволяет пользователю «распределять» настройку баланса грунта, чтобы уменьшить реакцию на незначительные изменения грунта.
 • FAST TRACK ™ GROUND BALANCE - Автоматическая функция, которая позволяет пользователю быстро выполнять балансировку детектора в условиях минерализованной почвы.
 • ЭЛЕКТРОННОЕ ТОЧНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ - Этот цельнометаллический режим без движения используется для точного определения местоположения обнаруженной цели на земле.
 • ОХОТА ЗА СОКРОВИЩАМИ одним касанием - одним нажатием кнопки ваш металлоискатель: включается; автоматический сброс к заводским (или вашим) настройкам; и готов к поиску!Сегменты курсора идентификатора цели   20
Сегменты дискриминации железа   40
Принять / отвергнуть дискриминацию   да
Режимы поиска   3
Регулировка чувствительности / глубины   8
Электронное определение местоположения   да
Частота   18 кГц
Уровни идентификатора звукового тона   3
Стандартная поисковая катушка   8,5 "x 11" DD PROformance
Длина (регулируемая)   1,06–1,29 м (42–51 дюймов)
Общий вес   1,4 кг. (3,03 фунта)
Аккумуляторы   4 AA (в комплекте)
Гарантия   2 года, ограниченное количество деталей / работ

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

Охота за монетами, Охота на ювелирные изделия, Охота за реликвиями, Охота на тайники, Геологоразведочные работы, Охота в городе-призраке, Соревнования, Охота на пляже / пресной воде

Нет комментариев

Добавить комментарий