Перевести страницу

Metallidetektorid, otsimispoolid, pinpointers, otsingud magnettid, aksessuaarid.


Müük Eestimaa ja Euroopa Liidu.


Fisher 5 с поисковой катушкой 11"DD
Fisher 5 с поисковой катушкой 11"DD

Fisher 5 с поисковой катушкой 11"DD

479.95 EUR
В корзину


Доставка по Эстонии бесплатно!


Fisher F5 on suurepärane valik müntide, meenete ja rannaotsinguteks. See detektor rakendab tööks nii analoog- kui digitaaltehnoloogiaid. Ranna- ja meeneotsijale pakub see mudel kõrgresolutsioonilist manuaalset pinnase tasakaalu seadistamist. See teeb võimalikuks detektori täpse kalibreerimise vastavalt pinnase tingimustele.

 

See deketor tõestab, et lootusetult kaotsi läinud varandus ei pruugigi lootusetult kadunud olla. Varieeruvate helidega täpse asukoha määramise süsteem suudab eristada erinevate metallide, nagu naelte ja müntide ning pudelikorkide vahel, võimaldades täpsemat esemetuvastust, et otsimine oleks võimalikult tulemuslik. F5 pakub ka võimalust manuaalseks pinnase tasakaalu seadistamiseks, et elimineerida soovimatud signaalid, mida põhjustavad pinnases peituvad looduslikud mineraalid.

 

Fisher F5 displei kuvab numbriliselt ka leiu liigitust, mis varieerub skaalal 0-99ni. Sagedusi on võimalik ka seadistuses nihutada. See võimaldab takistusteta otsida näiteks suurte elektriliinide või teiste otsijate läheduses, kes kasutavad sama detektorit. Mudel võimaldab nii helilist kui visuaalset leiu tuvastamist. Leiutuvastamisdiagramm võimaldab sihtmärkidest paremini selgust saada. Võimalik on isegi helisageduse seadistamine – ideaalne neile, keda painab teatud sagedustel kehv kõrvakuulmine. Detektor võimaldab manuaalset kohandada heliläve vastavalt sinu personaalsele otsimisstiilile. Veel pakub see mudel konstantset pinnasemineraalide faasi väljaloendust.

 


 • 7.8kHz töösagedus – hea müntide, meenete ja kulla otsimiseks
 • Sageduse nihutamine elimineerimaks elektrilisi segajaid ja teisi detektoreid
 • Laiendatud tarkvarapõhine diskrimineerimine koos sageduste keelamisega otsimiseks prahistel aladel
 • Kõigi metallide automaathääletusega programm süvaotsinguteks mitteprahistel aladel
 • Visuaalne leiutuvastus kategoorite põhjal ja 0-99ni skaalal, nii diskrimineerimis- kui automaathäälestusega programmis
 • Leiutuvastamisdiagramm
 • Kõrgresolutsioonilinemanuaalne pinnasetasakaal koos lakkamatu pinnase väljaloendiga
 • Pinnase koostise tasakaalu vahemik läheb tavalise lauasoolani välja
 • Kuvab lakkamatult pinnasemineraalide kontsentratsioonitaset ja faasi
 • Nupp täppisasukoha määramiseks, muudetava helikõrguse ja visuaalse sügavuse näiduga
 • Eraldi gain ja treshold nupud võimaldavad tundlikkuse üle täielikku kontrolli
 • Standartne lahtise keskmega 10-tolline otsimispea
 • Kaks 9-voldist patareid toidavad detektorit umbes 40 tundi

Garantii - 5 aastat!


Fisher F5 - отличный выбор для монет, сувениров и пляжных поисков. В этом извещателе используются как аналоговые, так и цифровые технологии. Для любителей пляжа и сувениров эта модель предлагает ручную регулировку баланса почвы с высоким разрешением. Это позволяет точно откалибровать детектор в соответствии с условиями почвы.

 

Этот детектор доказывает, что безнадежно утерянное имущество могло и не быть безнадежно утерянным. Система переменного позиционирования способна различать разные металлы, такие как гвозди, монеты и крышки от бутылок, что позволяет более точно идентифицировать объект и сделать поиск максимально эффективным. F5 также предлагает возможность вручную регулировать баланс почвы для устранения нежелательных сигналов, вызванных естественными минералами в почве.

 

На дисплее Fisher F5 также численно отображается классификация находки, которая варьируется по шкале от 0 до 99. Частоты также можно изменять в настройках. Это позволяет проводить беспрепятственный поиск, например, вблизи крупных линий электропередач или других детекторов, использующих тот же детектор. Модель позволяет как аудио, так и визуально обнаруживать находку. Схема обнаружения изобретения позволяет лучше осветить цели. Можно даже настроить звуковую частоту - идеально для тех, кто страдает плохим слухом на определенных частотах. Детектор позволяет вручную регулировать порог звука в соответствии с вашим личным стилем поиска. Кроме того, эта модель предлагает постоянный подсчет фазы минералов почвы.

 


 • Рабочая частота 7,8 кГц - хорошо для поиска монет, сувениров и золота.
 • Сдвиг частоты для устранения электрических помех и других детекторов
 • Расширенная программная дискриминация с запретом частот при поиске замусоренных территорий
 • Цельнометаллическая программа автоматического голосования для тщательного поиска в безопасных зонах.
 • Визуальное обнаружение изобретений по категориям и по шкале от 0 до 99, как в дискриминирующих программах, так и в программах автоматической настройки.
 • Диаграмма открытия
 • Ручная балансировка почвы с высоким разрешением и непрерывным подсчетом почвы
 • Равновесный диапазон состава почвы выходит за пределы обычной поваренной соли.
 • Постоянно отображает уровень концентрации и фазу минералов почвы.
 • Кнопка для точного позиционирования, с регулируемым шагом и визуальным отображением глубины
 • Отдельные кнопки усиления и порога позволяют полностью контролировать чувствительность
 • Стандартный 10-дюймовый видоискатель с открытым центром
 • Две 9-вольтовые батареи питают детектор около 40 часов.


 Гарантия - 5 лет!
Нет комментариев

Добавить комментарий